تبلیغات
گروه مشاوره سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در سوریه و لبنان و اردن - مدیریت جلسه آزمون در آزمون سراسری

مدیریت جلسه آزمون در آزمون سراسری

۱-درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت می شود. بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات دنبال روش های غیرعادی نباشید.

۲-خود را برای مواجهه با هر نوع سؤالی در جلسه کنکور آماده سازید.

۳-هیچگاه بیش از اندازه روی یک تست زمان نگذارید. حواستان باشد که اگر یک تست زیاد از شما وقت می گیرد بیخیالش شوید.

۴-باید این فن جسورانه را بیاموزید که از بعضی تست ها بگذرید.

۵-درتست هایی که در مورد گزینه صحیح شک دارید تنها زمانی ریسک کنید که اطمینان داشته باشید حداقل دو گزینه غلط است.

۶-قبل از هرگونه اقدام به پاسخگویی تست، تمام کلمات آن را با دقت بخوانید.

۷-سعی کنید قبل از پاسخ به هر تست، گزینه صحیح راحدس بزنید.

۸-در جلسه کنکور دقت کنید در فضایی قرار نگیرید که با کوچکترین سرنخ ها فریب بخورید.

۹-درتقسیم زمان برای پاسخگویی به تست ها، توجه داشته باشید که زمان برای حل هر تست متفاوت است.

۱۰-اگر زمانی برای مرور تست ها باقی ماند، پاسخ را تنها زمانی تغییر دهید که به غلط بودن اول اطمینان حاصل نمایید.

۱۱-برای افزایش سرعت عمل در تست زنی چهار عامل مؤثرند:

آ) تمرین و رکورد گیری تست زنی
ب) شادابی وسرحال بودن
ج)تمرکز و آرامش
د) مطالعه ی مفهومی

۱۲-محاسبات ریاضی را با دقت و تمرکز انجام دهید.

۱۳-درتست های ریاضی، یک روش کار مشخص داشته باشید تا دچار سردرگمی نشوید.

۱۴-در درس فیزیک ضمن مطالعه مفهومی و تقویت بنیه ریاضی، به طور کیفی تست هایی درسطوح ساده، متوسط وسخت زده و مراقب مفاهیم نزدیک به هم باشید.

۱۵-درتست های شیمی به نحوه توزیع سؤالات و همچنین در اولویت قرار دادن پاسخگویی به تست های توصیفی توجه نمایید.

۱۶-درتست های زیست شناسی، دقت بر روی درک و فهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد.

۱۷-درتست های زبان انگلیسی، زمان را هماهنگ با زمان دروس عمومی دیگر در نظر بگیرید.

۱۸-درتست های معارف، امکان سرعت عمل، بیشتر است.

 ۱۹-تست های ادبیات را جدی بگیرید و به حفظیات اتکا نکنید.[ یکشنبه 27 دی 1394 ] [ 08:53 ب.ظ ] [ حسن بقایی ]
ابزار رایگان وبلاگ

ابزار وبلاگ

کد جمله های دکتر شریعتی